Asszociációk hálójában

„The Butterfly Effect” – ezt a címet kapta Noelia Rodiles 2019-ben készült felvétele. Azt mondom: „pillangó” avagy azt: „pillangók”. Az egyes- illetve többes szám esetleg különböző irányba terelheti a partnerek képzettársítását. A muzsikus vélhetőleg mindkettőnél Schumann ismert-kedvelt opuszára gondol, a tájékozottabbak felemlíthetik Jean Pault is, akinek hatása a Kamaszévek című regényének utolsó fejezetére vezethető vissza (maga Schumann is hivatkozik egy levelében a Lárvatáncra), és közkeletű a kép, a lárvából kikelő lepkéhez hasonlítani „a művész lelkéből felröppenő gondolat”-ot. Zenén kívül is kiterjedt a pillangók „élettere”. A kínai mondásként is számontartott „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán – tornádót idézhet elő a másikon” a káoszelmélet pillangóhatás vagy pillangóeffektus kifejezésével tart rokonságot, a kezdeti feltételek apró változásainak kiszámíthatatlan hatásait sugallva. 

Fittler Katalin

A spanyol zongorista pillangók új generációját hívta életre, amikor három honfitársát romantikus zongoramű által inspirált kompozíció írására kérte fel. A művésznő mind koncertjein, mind felvételein szívesen sorakoztat egymás mellé romantikus és kortárs kompozíciókat (első felvételén Schubert impromptu-k társaságában szerepel Ligeti Musica ricercatája). A jelenlegi program egyszersmind három rangos spanyol kortárs szerző nemzetközi ismertségének további növelését is lehetővé teszi. Mert a zongoristák szinte áttekinthetetlenül gazdag történeti repertoárja felfedeznivalók tárháza – aligha kárhoztatható még a hivatásos előadóművész is, ha mindamellett nem törekszik naprakész tájékozottságra a napról-napra gyarapodó nemzetközi zongorairodalomban. A felvétel által könnyen elérhető (mondhatni, kínálkozó) hallgatnivaló jó esetben arra késztetheti, hogy utánajárjon a kották egyikének-másikának, s megtanulja, netán repertoáron tartsa az újonnan megismert műveket.

 

A zongoramuzsika (általánosabban, a zene) kedvelője pedig „megtanulnivaló”nevekhez jut – s ezek birtokában rákeres más műveik fellelhető hanganyagához. Noelia Rodiles projektjének köszönhetően hangzó élmény birtokában három névvel gyarapodhat a ki-ki által megtanult spanyol zeneszerzők listája. Schumann Papillons-ját követően Jesús Rueda No. 5 Zongoraszonátáját halljuk. Az 1961-ben született szerző címmel látta el a tételeket, amelyek továbbéltetik a romantikus asszociációkat. Találó a különleges hangzásvilágú, a magas regiszterben már-már testetlenül is konkrét fragmentumokhoz a Szárnyak elnevezés, a középtétel – sajátos pedálhasználattal - az Elenyészés mozzanatát idézi, míg a harmadik jellegzetes romantikus tételtípust testesít meg: a Perpetuum Mobile bravúros toccata-tétel. Végighallgatását követően nem csodálkozunk azon, hogy a lemez címéül választott „The Butterfly Effect” egyúttal e mű alcíme is.

Mendelssohntól az  Op. 30 Dalok szöveg nélkül sorozatát játssza Noelia Rodiles, majd David del Puertótól a Seis Caprichos sin título ciklusát. Az 1964-ben született szerző gazdag életműve (több mint 160 opusz) többek között 3 operát és öt szimfóniát is tartalmaz. A Mendelssohn-sorozatból az alapkaraktereket tekintette követendő mintának, a romantikus szerző stiláris jellegzetességei közül pedig különös súllyal emelte ki a barokk (konkrétan Bach) iránti rajongó érdeklődést, s ennek megfelelően capriccióiban maga is kitüntetett szerepet szán a kontrapunktikus szerkesztésnek. A zongoradalokhoz hasonlóan a capricciók is jól körvonalazott hangulati (és gondolat-) köröket járnak be. Ugyanakkor archaizálásnak nyoma sincs, a szerző ráadásul magasra állítja a mércét a potenciális előadók technikai felkészültségét illetően. 

Schubert G-dúr Adagiója (D178) társaságában szerepel a felvételen a harmadik új spanyol mű, amelynek a szerzője, Joan Magrané (*1988) a Dues peces per a piano címet adta. Keletkezéstörténetéről (a minta-választásról) olvashatunk a kísérőszövegben – a kapcsolódás bárminemű lehetőségeinek kihasználásáról csak többszöri meghallgatás során nyerhetünk fogalmat; mindenesetre, az sem lebecsülendő, hogy alkalmi felkérés nyomán bő tízperces tételpár született, amely a hallgató számára érdekes, az előadónak pedig kihívás.

Noelia Rodiles érdeme többrétű: új művek születését inspirálta, egyszersmind a felvétellel „világkörüli” útra bocsátotta azokat. Olyan szárnycsapásokkal, amelyek megbízhatóan nem fognak sehol katasztrófát okozni.

 

Kiadó: EUDORA 

Katalógusszám: EUD-SACD-2001