Búcsú a szonátától

A bécsi születésű Till Fellner (*1972) legújabb ECM-lemezén a zongorairodalom két ékköve, Beethoven és Liszt művei hallhatók.

Kovács Ilona

A zeneszerzők Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc koruk kimagasló pianistái voltak, pályájuk azonban teljesen más ívet járt be. Beethoven ígéretes zongoraművészi karrierjét egyre elhatalmasodó fülbaja először csak hátráltatta, majd teljesen le kellett mondania az előadóművészetről, így a lemezen hallható c-moll szonátáját (op. 111) az utolsó alkotását ebben a műfajban sem magának írta már. Ezzel szemben Liszt Années de pèlerinage című zongoraciklusa nagyon is saját használatra íródott. A Zarándokévek I. kötetének keletkezése idején Liszt kora nagy hangszeres virtuózaihoz hasonlóan saját műveivel kápráztatta el hallgatóit. Kompozícióihoz a programot életéből merítette: olvasmányai, a műalkotások iránti szenvedélye, vagy – ahogy a Zarándokévek sorozataihoz is – úti élményei nyújtottak számára inspirációt.

A Liszt életét ismerők számára nem titok, hogy a sorozat I. kötete – mely a művész Svájcban tett barangolásainak zenei reflexiója – a Marie D’Agoult grófnővel tett romantikus utazások során születtek. Bár a 19. századi Párizs sok tekintetben igen megengedő volt az erkölcsöket illetően, a vadházasságban élő pár mégis jobbnak látta, ha egy időre elhagyják a francia fővárost, amíg a szerelmük okozta botrány el nem csitul. Az útirány Svájc volt, melynek tüneményei – elsősorban épületei és természeti szépségei – ihlették a kötet kilenc darabját. Persze, nem is Liszt lenne, ha a világról alkotott nézetei nem jelennének meg ezekben a látszólag „csak” úti élményeket rögzítő romantikus karakterdarabokban. Mindjárt a sorozat nyitó darabjának (Tell Vilmos kápolnája) elején az Einer für Alle – Alle für Einen {Egy mindenkiért – mindenki egyért} jelmondatot olvassuk, mely a zenén túl szavakkal is segíti megidézni a legendás svájci szabadsághőst. Az irodalmi asszociációknak a ciklus egészében nagy a szerepe, több darabnak Byrontól származik a mottója (A wallenstadti tónál, Vihar, A genfi harangok), találunk Schiller-idézetet (Forrásnál), az Obermann völgye kottájának elején pedig Étienne Pivert de Senancourt gondolatai segítik a hallgatói ihlet megteremtését.

Till Fellner Liszt darabjaiban is tündököl, az igazi revelációt azonban Beethoven c-moll szonátájának tolmácsolása jelenti. Beethoven – a zongorairodalom Újtestamentumának is nevezett – harminckét szonátájában mindent le- és megírt, amit addig a szonáta műfajáról tudni lehetett, az utolsó szonáta pedig mindezen tudás megkoronázása. A zongoraművész ragyogóan mutatja meg a szonáta két tételének sokszínűségét, tartalmi gazdagságát, és elegáns könnyedséggel tárja elénk az eljátszhatatlanság határait feszegető beethoveni összefoglalást. Előadása lenyűgöző: felemelő a szonátát indító pontozott ritmika méltósága, igazi pörölycsapásként hat az 1. tétel főtémája, megható a 2. tétel – a variációs formájú Arietta –témájának egyszerűsége és megdicsőül keze alatt a trillák láncolata a negyedik variációtól kezdve. Az interpretációnak köszönhetően pedig magától értődően egyetértünk a Doktor Faustusban (Thomas Mann) megfogalmazottakkal: „a szonáta, mint olyan, itt véget ér, betetőzik, beteljesítette sorsát, elérte célját, ezen túl már nem lehet menni, itt megszünteti, feloldja önmagát, elbúcsúzik – igen {…} búcsú a szonátától”.

Cím: Till Fellner – In Concert 

Kiadó: ECM – Hangvető

Katalógusszám: ECM 2511