Crescendo Nyári Akadémia – hit és kreativitás

Július 25. és augusztus 8. között már 13. alkalommal rendezik meg a Crescendo Nyári Akadémia programját Tokajban. Tizenkét év tapasztalata bizonyítja, hogy a keresztény szemléletű, de mély vallásos elkötelezettséget nem igénylő, kéthetes programsorozat kiváló lehetőséget biztosít az elmélyült munkára, valamint segít a szakmai megmérettetésekre, versenyekre való felkészülésben. A rendezvény egyik művészeti vezetőjével, Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművésszel beszélgettünk.

Crescendo / Gramofon.hu

Mitől különleges számodra a 13. Crescendo Nyári Akadémia?

Mint mindegyik Crescendo Nyári Akadémia előtt, most is nagy az izgalom, mert ez a rendezvénysorozat is különlegesnek ígérkezik: zenei műsorunk egy része kapcsolódik a Shakespeare-évhez, megújult tanári karral, népes diáklétszámmal, sok izgalmas közös zenei programmal várjuk vendégeinket. Idén új művészprofesszorként köszönthetjük a 70 fős tanári karunkban Dr. Kalló Zsoltot és Ning Kamot (hegedű), Jean-Jacques Goumaz-t (oboa), Dinu Serfezit (brácsa), Jozef Luptakot és Kállay Ágnest (cselló). Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat. Fantasztikus, hogy Meláth Andrea, Bretz Gábor, Szabóki Tünde, Varga Gábor és még nagyon sok más kedves kolléga újra velünk tart, immár 13. esztendeje pedig tanárunk Dallos Erika, Kaposi Gergely, Dr. Dominkó István, Dominkó Sallai Csilla és a férjem, Füzesséry Attila. Diákjaink a világ számos pontjáról érkeznek, olyan nagyhírű intézmények hallgatói, mint például a Royal Academy of Music (London), Bard College (New York), Hochschule für Musik (Nürnberg), Hochschule für Musik (Hamburg), Juilliard School (New York), valamint a hazai felső- és középfokú oktatási intézmények. Fontos számunkra, hogy a magas szintű képzés mellett olyan útmutatást is adjunk hallgatóinknak, amely a művészeti pálya kibontakoztatásában segítség lehet, és emberi formálódásukat is elősegíti. Ebben az évben a kreativitás témájában több aspektusból szeretnénk bátorítani résztvevőinket. Néhány előadásunk címe: Kreativitás mint életstílus, A kreativitás eredete, A kreativitás megtartása a nehéz munka közepette, illetve A kreativitás megőrzése előadó-művészetünkben. A hit és művészet találkozási pontján mindig nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami a leendő művész előadói szabadságát, elhívását és elhivatottságát erősíti. Minden évben igyekszünk ebben támogatni a fiatalokat, remélem ebben az évben ez újra sikerül, és részesei lehetünk ennek az izgalmas folyamatnak, s javára lehetünk a felnövekvő generáció igényeinek. 

13. éve vagy művészeti vezető, hogyan látod, hogyan változott a Nyári Akadémia az idő során?

Nagy élmény volt látni, hogy egy ötlet, mely Timothy Bentch operaénekessel történt közös beszélgetésünk során merült fel 2003-ban, mára milyen nemzetközileg jelentős rendezvénysorozattá nőtte ki magát. A közös művészeti vezetés során egyre biztosabbak voltunk abban, hogy folytatni kell azt, amit elkezdtünk, s a Crescendo International alapítóival és vezetőségével, Beat és Airi Rink-kel együtt hatalmas kiteljesedést éltünk meg az elmúlt évek során. Szakmai szempontból csaknem az összes hangfaj és hangszercsoport (vonós, fafúvós, rézfúvós, billentyűs) számára rendeztünk kurzusokat, a klasszikus zene mellett érintettük a jazz műfaját, sok zeneszerzőt köszönthettük körünkben, és ősbemutatókkal is büszkélkedhettünk. A társművészetek is képviseltették magukat mesterkurzusaink során, a képzőművészet, színművészet, tánc, irodalom jeles képviselői voltak vendégeink. Tíz csodálatos esztendőt töltöttünk szülővárosomban, Sárospatakon, az elmúlt két esztendőben pedig Tokajban rendeztük meg a Crescendo Nyári Akadémiát és Fesztivált. Kiránduló-koncertek keretén belül tanáraink és diákjaink felléptek Füzérradványban, Vizsolyban és Tolcsván is. A feledhetetlen opera-előadások, koncertek, zenetörténeti előadások, zenés istentiszteletek mellett mindig az volt a legizgalmasabb, ahogy a két hét során egy közösséggé érett össze a többszáz fős társaság. Az elmúlt 12 év során 62 nemzet képviseltette magát 5 kontinensről, s mintegy 1500 diák számára rendeztünk mesterkurzusokat. Tapasztalataink szerint példaértékű az új nemzedék nyitottsága egymás felé. Ennek meghatározó vivőereje a közös zenélés: a kamaracsoportok, zenekar, kórus, operajelenetek alkotói munkája az elfogadást, egymás tehetségének fejlesztését hivatott segíteni. A Nyári Akadémia lelki oldala, a kiscsoportos beszélgetések közel hozzák a tanárokat, diákokat, a különböző korosztályokat egymáshoz. Naponta elhangzik a Biblia örökérvényű üzenete, mely áthidalja az évezredeket, az elmúlt évszázadok és a mai kor emberének művészetét pedig az örökkévalóság perspektívájából teszi különlegesen értékelhetővé. 

Mi számodra a legfontosabb, mi a legnagyobb kihívás és a legnagyobb öröm a Crescendóval kapcsolatban?

Minden egyes Crescendo Nyári Akadémia egyéves előkészítést kíván, és aztán fél évig tart a feldolgozása. Mivel máshol van a főállásom, ennek a hordozása, szervezése, egyeztetése elég nagy intenzitást és odafigyelést kíván, de a kollégáimmal folytatott közös munka, a fegyelmezett erő- is időbeosztás meghozza a várt eredményeket. Csodálatos érzés, amikor létrejön egy-egy Nyári Akadémia, és megismerhetjük új tanárainkat, illetve az új résztvevőinket, koncertjeinken találkozhatunk a közönségünkkel, s mindazokkal akikért létrejön ez a rendezvénysorozat. Nagyon sok visszatérő diákunk is van, velük és a régebbről ismert művésztanár kollégákkal évről-évre nagy öröm újra találkozni, egymás életének ilyen módon részévé válni. A Crescendo Nyári Akadémia különleges légköre keresztény hitbeli alapokon nyugszik, ezt őrizgetjük, és ezt szeretnénk továbbadni mindenkinek. 

Milyen terveid, céljaid vannak a Crescendóval a jövőre nézve?

Az elkötelezettség és az elhivatottság a mozgatórugói a Crescendóban végzett tevékenységemnek. A kezdetek során nem az volt az elhatározás, hogy létrehozunk valami sokéves projektet, csak elindultunk egy olyan úton, amit a szívünk diktált. Most sem látok mást magam előtt, mint azt, hogy teljes szívünkkel, teljes elménkkel keressük azt, hogy lehetnénk javára egymásnak és a felnövekvő művésznemzedéknek, s szeretnénk kedvező hatást gyakorolni társadalmunkra szűkebb és tágabb értelemben egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy sok tehetséges fiatalnak lesz még szüksége támogatásra az elkövetkező években. Remélem, tudunk majd nekik lehetőségeink szerint segíteni. Ez nemcsak a kurzusokon és a fesztiválon történő részvétel lehetőségét jelenti, hanem remélhetőleg túlmutat a kéthetes rendezvénysorozaton: nemzetközi kapcsolatok kialakítását, nyelvgyakorlást, nemzetközi szinten elismert művészek megismerését, példaképek megtalálását, saját vízió kialakítását, egészséges énkép megtalálását, és remek célok kitűzését rejti magában. Olyan fiatalokat szeretnénk felkészíteni a művészi élet kihívásaira, akik megtalálják saját útjukat, és meg tudják majd harcolni a magas színvonalú művészi karrierrel járó rengeteg nehézséget, hogy ezáltal egy örömteli élet részesei lehessenek. Mindez hittel és szeretettel tényleg valósággá válhat bárki életében, s ennek az igényét, az erre való vágyakozást szeretném elültetni a Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál mindenkori résztvevői szívében, lelkében.

A rendezvénysorozat honlapja: www.crescendohungary.org 

FÜZESSÉRYNÉ DUDÁS ESZTER. Forrás: Crescendo Akadémia

Az alábbiakban olvasható a Gramofon.hu interjújának angol fordítása.

CRESCENDO SUMMER INSTITUTE – FAITH AND CREATIVITY

This will be the 13th time between 25 July and 8 August that the Crescendo Summer Institute has taken place, this time in Tokaj. The experience of twelve years proves well that the two-week long program series, based on Christian principles but not requiring deep religious commitment, provides a great opportunity for deep work as well as assistance for preparations for professional challenges and competitions. We have talked to violist Eszter Dudás, one of the artistic leaders of the event.

What makes the 13th Crescendo Summer Institute special to you?

We are very excited, just like before every Crescendo Summer Institute, as this year’s program series is also going to be special: some of the musical events are related to Shakespeare’s year, and we’re awaiting our guests with a renewed teaching staff, a large group of students and lots of exciting common musical programs. This year we can welcome Dr Zsolt Kalló and Ning Kam (violin), Jean-Jacques Goumaz (oboe), Dinu Serfezi (viola), Jozep Luptak and Ágnes Kállay (cello) to our teaching staff of 70 members. It’s a great privilege to us that they have accepted our invitation. It’s fantastic that Andrea Meláth, Gábor Bretz, Tünde Szabóki and Gábor Varga, among many of our dear colleagues, are joining us again, and that our teachers include Erika Dallos, Gergely Kaposi, Dr István Dominkó, Csilla Dominkó Sallai and my husband Attila Füzesséry for the thirteenth time running. We have students coming from several parts of the world, attending well-known institutions such as the Royal Academy of Music (London), Bard College (New York), the Hochschule für Musik (Nürnberg and Hamburg) and The Juilliard School (New York) as well as national universities and secondary schools. It is important for us to offer our students, besides the high-quality training, a guidance that can help the advancement of their artistic career and their development as humans. This year we’d like to encourage the participants in the field of creativity from several aspects: Creativity as Lifestyle, The Source of Creativity, Keeping Creativity in the Midst of Hard Work and Guarding Creativity in our Performing Arts. It is always hard to find the balance at the meeting point of faith and art that strengthens the freedom, the calling and the commitment of the artists to be. Every year we aim to support the youth, which, I hope, we’ll manage to do this year too, being part of this exciting progress and meeting the needs of the next generation.

This is the 13th year that you’ve been artistic leader. In what ways do you think the Summer Institute has changed over the years?

It is great to see how an idea, which came up during one of my discussions with opera singer Timothy Bentch in 2003, has grown into a program series of international significance. During our common artistic leadership, it was becoming clearer and clearer that we should continue what had been started, and, together with Beat and Airi Rink, founders and leaders of Crescendo International, we have experienced a great completion in the past years. As for the professional aspects, we have organized courses for nearly all voice types and musical instrument families (strings, woodwind, brass and keyboard), we have touched the genre of jazz besides classical music, we have welcomed a number of composers among us and we’ve also had exclusive first performances. Related arts have also played a significant role in our master classes with outstanding representatives of fine arts, theatre, dance and literature among our guests. We spent ten wonderful years in my hometown, Sárospatak, and in the last two years the Crescendo Summer Institute and Festival took place in Tokaj. Within the framework of concert tours, our teachers and students have performed in Füzérradvány, Vizsoly and Tolcsva too. Besides the unforgettable opera performances, concerts, music history lectures and musical church services, the most exciting thing has always been to see the group of hundreds of people become one community over the two weeks. In the last 12 years 62 nations from 5 continents have been represented, and we’ve organized master classes for about 1,500 students. The representatives of the new generation have shown an exemplary openness towards each other, and common singing has the power that helps convey it: the work of the chamber groups, the orchestra, the choir and the creators of opera scenes plays a special role in improving acceptance and developing each other’s talent. As for the spiritual side of the Summer Institute, the small group discussions bring the teachers, the students and the different generations closer to each other. Every day we can hear the everlasting message of the Bible, which reaches over the millennia and makes the art of the people of the past centuries and of today evaluable in a special way from the perspective of eternity.

What do you find the most important, the greatest challenge and the greatest delight regarding Crescendo?

Each Crescendo Summer Institute needs a yearlong preparation, and their processing lasts for half a year. As I have a different main job, its organization requires great intensity and attention, but common work with my colleagues and the right management of time and energy always have the expected result. It’s a wonderful feeling when a Summer Institute has finally come into being, when we can get to know our new teachers and students and meet the audience at our concerts as well as those for whom the program series has been created. We have a great number of returning students; we’re delighted year after year to meet them and the artistic teacher colleagues who we’ve known for long, becoming part of each other’s lives in this way. The special atmosphere of the Crescendo Summer Institute is based on Christian principles, which we guard and would like to share with everyone.

What kind of plans and goals do you have for the future regarding Crescendo?

Engagement and commitment are the moving forces of what I do for Crescendo. In the beginning, the plan was not to create a project lasting for many years; we just started on a path suggested by our hearts. I can’t see anything ahead of me now either but the urge to find the way we can benefit each other and the next generation of artists with all our hearts and minds, and we’d like to have a positive impact on our society too, in both the narrow and the broad sense. I’m certain that there will be many talented young people who need support in the years to come. I hope our possibilities will allow us to help them. It does not only mean the possibility of participating in the courses and the festival but, hopefully, extends beyond the two-week long program series: developing international relationships, practicing the language, meeting internationally renowned artists, finding role models, forming an own vision, finding a healthy self-image and setting nice goals are also among what it offers. We’d like to prepare young people for the challenges of artistic life who can find their own ways and are able to fight the numerous difficulties that a high-standard artistic career involves, so that they can have a joyful life in this way. This all can come true in anyone’s life through faith and love, and what I’d like to do is sow the seeds of this desire in the hearts and souls of the participants of the Crescendo Summer Institute and Festival.

The website of Crescendo Summer Institute: www.crescendohungary.org