ha Gramofon - klasszikus és jazz zene

Dialógusok két hegedűre

Hegedűduók, egy műben, színész közreműködésével. Műfaját tekintve is ritkaság, ráadásul olyan műsorral, amelynek ismerete több mint ajánlott a hegedűs-társadalom valamennyi rétegében.

Fittler Katalin

A névválasztás, túl azon, hogy a két művész neve kezdőbetűiből kialakított mozaikszó, angol nyelvterületen mást, többet is jelent. Az ASAP ugyanis az „as soon as possibile” rövidítése. S ha a két fiatal hegedűművész megfogadta, mihelyt lehet, bemutatkozó CD-jükön figyelemre méltó darabokkal ismertetni meg a hallgatóságot, érdemes megszívlelni ezt a potenciális hallgatóságnak is, különös tekintettel az alsó- és középfokú oktatásban résztvevőknek (tanároknak és növendékeknek). Mert a program nem kizárólag hallgatnivalóként érdekes! A hegedűs kamarazenélés megannyi lehetőségét mutatják fel a darabok, amelyek az alapfokú oktatásban hasznosíthatótól a felsőfokig a lehetőségek gazdag tárházát kínálják. Ráadásul vannak köztük olyanok is, amelyek a házi muzsikálás légkörének újjáélesztéséhez kínálnak ideális repertoárt.

A kísérőfüzetben az előadók kirészletezik a dialógus-lehetőségeket, amelyek korántsem merülnek ki a játékosok közötti kapcsolatban. A párbeszéd részesei a szerzők és az előadók, a játékosok és hallgatók, valamint nem hagyható figyelmen kívül a történeti aspektus sem, hiszen több évszázad zenéjének elfeledett darabjait keltik hangzó életre.

„Egy hang is melódia” – mélységesen átérzi ezt a kezdő hegedűs, valamint környezete, amely végigkísérte eddigi útján. Az egyszólamú dallam hatását megsokszorozza zenei környezete, legyen alárendelt kíséret avagy mellérendelt kommentáló szólam. Azt térképezhetjük fel e korong programja alapján, hogy mire is képes két hegedű(s). Hallunk biciniumokat (ismeretlen szerzőtől és Orlando di Lassótól), amelyekben két „hangfaj” szerepel, avagy két azonos „hangfaj”, ami gyakori szólamkeresztezéseket eredményez. Ami a kottában kompozitórikusnak tűnik, értő előadásban hangzó valósággá válik, amikor a következetesen vezetett szólamok mindegyike remekül követhető egyidejűleg. Ez a játszanivaló zeneileg könnyen áttekinthető, különösebb technikai nehézséget sem támaszt, így a többszörös versenygyőztes művészek számára igazi terep a felszabadult örömet kifejező játék számára. Örömmel ismerünk rá Orff stílusára (más művei, leginkább a Schulwerk és a rendkívül népszerű Carmina Burana alapján) a kiválasztott hét miniatűrben (a Spiel- und Tanzstücke sorozatból). Méltán érezzük „rehabilitálásra méltónak” Johann Wenzel Kalliwoda Duettjét (akinek a donaueschingeni zenei életben játszott szerepét Stradivari-hangszerrel értékelte Fürstenberg herceg), Max Zenger Sonatáját, amelyet a bajor Versailles-ként elhíresült herrenchiemsee-i kastély álomvilágába vonult II. Lajosnak komponált, vagy azokat a Phantasiestücke-tételeket, amelyeket a neves zeneszerzők mestereként számon tartott Robert Ruchs komponált.

A DUO ASAP felkérésére készült két kortárs-kompozíció, amelyek első felvételét tartalmazza a korong. A két szerző életének fontos helyszíne München, ahol tanulmányait végezte a duó két tagja is. A Müncheni Zeneművészeti Főiskola docense, Wolfram Buchenberg (1962) ciklusának a Saitentänze címet adta (az egyik tételben boszorkánykiáltást is kell hallatniuk a vállalkozó kedvű hangszereseknek). Wilfried Hiller (1941) esetében a dialógus a társművészetekre is kiterjed; narrátor működik közre az egyes tételekre ráhangoló versek megszólaltatójaként, s a témaválasztás fő inspirálói Antje Tesche-Mentzen képei illetve szobrai (közülük többet tartalmaz a kísérőfüzet). A több mint félórás, Metamorphosen című 18 tételes ciklus komoly művészi feladat – a rövid duók alfájától mintegy a duózás omegájáig jelöli ki az utat. Ez utóbbi német nyelvtudást igényel, a szövegértés alapfeltétel a mű teljes befogadásához.

Két hegedűs játszik, több mint 70 percig – tér-idő utazásra invitálva, feltárva a hegedű kifejezőeszközeinek kimeríthetetlen tárházát (a játéktechnika hagyományosnak mondható, a technikai nehézség felsőfokát a flageolet-glissando jelenti).

Külön értékelendő az az elhivatottság, amelynek birtokában hasonló felelősséggel közelítenek a miniatűrökhöz és a komplex tételekhez. Számukra nincs jelentéktelen hang – készséggel elhisszük nekik, hogy interpretációjuk és a tételek közé egyenlőségjel tehető.

Cím: DIALOGE

Kiadó: TYXart

Katalógusszám: TXA 18103