Közel 350 éves könyvritkaság

Valódi könyvritkasággal bővült idén a Hagyományok Háza könyvtára, amely Kájoni János: Cantionale Catholicum szöveges egyházi énekgyűjteményének 1676-ban nyomtatott kiadása. A Csíksomlyói ferences nyomda legelső kiadványában részben latin, de főként magyar nyelven találhatók egyházi énekek, dicséretek, zsoltárok és litániák. Kájoni több mint három évtizeden át Erdély szerte gyűjtötte ezeket a katolikus énekeket. Ő maga így ír a könyv megjelenésének céljáról: „Édes Hazámnak akartam szolgálni, és másoknak is alkalmatosságot e kis munkámmal adni, hogy akadály nélkül dicsérhessék az Istent.”

Kájoni János imádságos könyvének bekerülése a Hagyományok Házába regénybeillő történet. Az 1980-as években a moldvai Csík faluban dolgozott Szilágyi Ferenc katolikus pap, aki teológiai tanulmányait Csíksomlyón végezte. Hozzá került a könyvecske, ami akkorra már szörnyű állapotban volt. Munkájához nem is használta, leginkább az unokái játszottak vele. 1986-ban ajándékba átadta a könyvet az erdélyi táncházmozgalom egyik ismert alakjának, folklórgyűjtőjének, aki megalakulása óta szoros kapcsolatot tart fenn a Hagyományok Házával.  

 

Ő évtizedeken át óvta a könyvet, igyekezett azt száraz, védett helyen tartani. Hosszas keresgélés után döntött úgy, hogy a nagyértékű könyvritkaságot a Hagyományok Házának, mint Kárpát-medencei kiemelt nemzeti kulturális intézménynek ajándékozza.

A borító nélküli, szétesett és súlyosan sérült állapotban lévő könyvecskét az ArchivArt Kft. segítségével sikerült teljes körűen restauráltatni. Az immár felújított könyv a járványügyi korlátozások feloldását követően az érdeklődők és a kutatók számára elérhető lesz a Hagyományok Háza Könyvtárában.