Muzsikuscsaládok szülöttei

Első- és másodgenerációs értelmiségieket visszatérően foglalkoztató gondolat, milyen lehet hírességek gyermekének lenni, kiváltképp ha a sarj – munkáját, foglalkozását tekintve - az elődök nyomdokába lép.

Fittler Katalin

Megválaszolhatatlan kérdés, milyen lehetett például Mozart gyermekének lenni, kiváltképp annak a legkisebbnek, aki nem ismerhette, csupán legendája vette körül a családi légkörben. Vajon felmerült-e benne a gondolat, amely a 20. századi szakirodalomban Hildesheimer feltevése nyomán ültetett bogarat megannyi, a hírességek magánélete iránt érdeklődő fülébe, vajon miért épp a Franz Xaver keresztneveket kapta (igaz, a keresztnevek listáján szerepelt az apai „örökségként” a Wolfgang is)? És vajon hogyan élte meg zongoraművészi sikereit, amelyek a zeneszerzés (és zongoratanítás) mellett számottevőek voltak szakmai életében? „Használt”-e a neve, vagy épp gátolta személyes kibontakozásában? S egyáltalán, mit jelentett számára a zene, az alkotás és előadás kettősségében?

Jegyzett opuszainak sorát 14 éves korában Zongorás kvartett nyitja, melynek zárótételének témájához később is visszatér. Korán rátalál arra a műfajra/technikára, amellyel szívesen foglalkozik: a variációra. Második opusza a következő évben a Don Giovanni híres menüett-dallamán alapul, s remek lehetőséget kínál briliáns technikai felkészültségének érvényesítésére (szerepelt a csodagyerek-mivoltának bizonyítására rendezett hangverseny műsorán is). Ugyanannak az évnek a termése az Op. 3 is, amelyet hét évvel később áthangszerel. (Napjaink hallgatója felismerni vélhet olyan fordulatokat, amelyek Schubert híres dalára, A pisztrángra emlékeztetnek – de ne tévesszük szem elől az időrendet; e variációsorozat jó egy évtizeddel korábbi a Schubert-dalnál!)

 

 

A variációsorozat, mint modell, eleve adott – a téma milyensége befolyásolja az „ujjaival is gondolkozó” alkotó fantáziáját. 1806-ban érezhetően megnő a polifónia szerepe-jelentősége az op. 6-ban, amelynek témájául ukrán dallamot választott (ugyanabból a gyűjteményből, amelyből később is merített (Fantázia egy orosz népdalra és Krakowiak). A későbbiekben további gyűjteményből is választott ukrán népdalt variációsorozat témájául (Op. 18). És néha felsejlik a „pedagógiai szándék” is, a két és három kézre komponált variációsorozatnál, amellyel növendékei teljesítőképességét szándékozhatta fokozni. A Diabelli-variációk kifejezés immár történetileg: „hívószó” Beethovenhez – ezúttal megismerhetjük ama 50 szerző egyikének reflexióját, akikhez a kiadó eredeti felhívása szólt.

A zongorára írt variációsorozatok többségének bölcsője Lemberg, ahol életének jelentős részét töltötte – és ugyanez a város (immár Lviv elnevezéssel) a szülővárosa annak az ugyancsak muzsikuscsaládból származó pianistának, aki első svájci koncertturnéján F. X. Mozart C-dúr zongoraversenyét játszotta. Szerzők és színhelyek: Dragan megőrizte érdeklődését a Mozart-fiú zenéje iránt, és választott második hazában, Svájcban is népszerűsíti műveit. A variációsorozatokat tartalmazó album apropóját F. X. Mozart születésének 230. évfordulója adta.

Variációsorozatok egymásutánját hallgatni: ideális esetben aktivizálja a befogadói figyelmet. A gyakran sematikus sorrend-típus többedszerre kiváltja a különbözőségek, a sajátosságok észrevétele iránti fogékonyságot. És csakhamar azon veszi észre magát a hallgató, hogy immár nem a műfaji különbségeket regisztrálja csupán, hanem egyúttal a szerzői sajátosságokat is észleli, s ebben a közegben is kezdi „keresni” az egyedi megoldásokat.

A műfaj sajátosságaiból adódóan nyilvánvalóan elsődlegesen a típus, mint olyan érvényesül – és fokozatosan nyílik rá az érdeklődő hallása az egyedi jellegzetességekre.

Dragan játékát hallgatva, feltűnő a szeretetteljes kidolgozás. Már-már pedánsan dolgoz ki minden apró mozzanatot, rácsodálkoztatva még a kétségkívül a zenei köznyelv szókincsébe tartozó fordulatokra is. Mindazonáltal örömmel regisztrálhatjuk, hogy a szülővárosa zenei múltjában számottevő szerepet játszó muzsikus népszerűsítésére (ha úgy tetszik, életműve újrafelfedezésére) eredményes kísérletet tett. Miközben számot ad briliáns-virtuóz felkészültségéről, remélhetőleg zongoristák sokaságának kínál repertoárbővítő lehetőséget. Magasra állított mércével.

 

Kiadó: claves 

Katalógusszám: 50-3033