Új zeneszerzői pályázat

A Magyar Zeneszerzők Egyesülete Kodály születésének 135. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet népzenei fogantatású zeneművek komponálására. A pályázat célja nem a hagyományos népdalfeldolgozások irodalmának gazdagítása, sokkal inkább mai zeneszerzői nyelvezetű, a népzene által inspirált alkotások létrejöttének segítése. Ennek megfelelően a művek alapul vehetnek, feldolgozhatnak népzenei alkotásokat, de akár építkezhetnek a magyar vagy nem magyar énekelt vagy hangszeres folklór felismerhető elemeiből is.

Gramofon.hu

Apparátus: 1 – 5 előadó. Énekhangok és felhasználható hangszerek tetszőlegesek.

Elektroakusztikus beavatkozás lehetséges (az azt működtető személynek a legfeljebb öt előadó létszámába kell tartoznia).

Terjedelem: legföljebb 10 perc.

Korhatár nélkül pályázhatnak magyar állampolgár, vagy Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, valamint határon túli magyar zeneszerzők. Minden pályázó szerző legfeljebb két kompozíciót nyújthat be.

A pályázat jeligés. Beküldendő a mű partitúrája, előre felvett elektroakusztikus bejátszás esetén annak hanganyaga. A mű megismerésekor a zsűri elé kerülő kotta- illetve hanganyag csak a jeligét tartalmazhatja. A címlapján csak a jeligét tartalmazó külön lezárt borítékban csatolandó a pályázó neve, postai és e-mail címe, telefonszáma.

A jeligére való tekintettel a pályamű csak postai úton küldhető be a Magyar Zeneszerzők Egyesülete címére: 1012 Budapest, Pálya utca 4–6.

Pályázni csak még bemutatásra nem került alkotásokkal lehet. A díjnyertes kompozíciókat a Magyar Zeneszerzők Egyesülete által rendezendő hangversenyen bemutatják, s az előadást hangfelvételen rögzítik. A szerző tehát a pályamű benyújtásával egyben elismeri a kiíró jogát az előadásra és annak felvételére.  

A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el, amelynek döntése nem megfellebbezhető.

Részvételi díj nincs. A pályázó vállalja, hogy az eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 30 napon belül a pályamű teljes szólamanyagát térítésmentesen átadja a Magyar Zeneszerzők Egyesületének.

A beküldés határideje: 2017. december 31.

A pályaműveket 2018 február végéig értékeli a zsűri. A díjnyertes művek bemutatására 2018 folyamán kerül sor. A művek kottáját az eredményhirdetést követően a szerző az egyesület székhelyéről elviheti, de a kiíró nem küldi vissza a szerzőknek.

Díjak: I. díj: 700 000 Ft, II. díj: 500 000 Ft, III. díj: 300 000 Ft.

A zsűri a díjakat visszatarthatja, vagy megoszthatja.

Kérdéssel a Magyar Zeneszerzők Egyesületéhez fordulhatnak: office@zeneszerzo.t-online.hu