Elindult az I dance Hungary

Az I Dance Hungary programmal elindul a táncházmozgalom magyarul nem beszélő közösségének hiánypótló online felülete az idancehungary.hu

A huszadik század magyar művelődéstörténetének alighanem legjelentősebb eseménye a táncházmozgalom elindulása. Az elmúlt négy és fél évtized megmutatta: az elgondolás, hogy a néptáncot vegyük le a színpadról és tegyük – városi környezetben – a mindennapok tartalmas szórakozási, sőt életformájává, működőképesnek bizonyult. Tíz-, lassan százezrek táncolják hétről hétre saját örömükre a széki magyart, szatmári verbunkot, kalotaszegi csárdást, énekelnek szerelemről és bánatról közösségben az anyanyelvükön.

A huszonegyedik századra a táncházmozgalom a magyar diaszpóra egyik legfontosabb megtartóerejét adja, sőt, általa olyanok is elkezdenek a magyar kultúra iránt érdeklődni, akiknek semmilyen más kötődésük nincsen Magyarországhoz. Az „I Dance Hungary” programot elsősorban nekik szánjuk, hogy érezzék: ők is a magyar nemzet, a táncházmozgalom értékes, és megbecsült tagjai.

A program első fázisában online platformot kínálunk, melynek legfontosabb pillére az angol nyelvű tánckurzus sorozat, amely segítségével a világon bárki elkezdheti elsajátítani a magyar néptáncokat, kiváló magyar táncosok tolmácsolásában, ismert népzenészek kísérete mellett. A kurzusokat énekoktató és háttérismereti kisfilmek egészítik ki a tanult táncok tájegységeiről, de a látogató tánc iránti érdeklődését a magyar kultúra más részeire is kiterjesztjük a Hungary Today online lap kulturális tematikájú cikkein keresztül. Célunk, hogy egyszerre járuljunk hozzá a táncházmozgalom külföldi erősödéséhez, és ahhoz, hogy a táncon keresztül minél többek Magyarország iránti érdeklődését mélyítsük el.

A program megvalósítója a Magyarország Barátai Alapítvány, amelynek elnöke Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A programot Karlócai Orsolya ügyvezető közvetlenül koordinálja.

A Magyarország Barátai Alapítvány 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy értékközpontúan, de pártatlanul informálja Magyarország barátainak közösségét és a nyilvánosságot az országgal és a világban élő magyarokkal kapcsolatos eseményekről, eredményekről. Emellett világszerte figyelemmel kíséri és dokumentálja a magyarok társadalmi, kulturális, tudományos és gazdasági sikereit, erősíti a kapcsolatot az óhaza és a diaszpóra magyarjai között.

A program ötletgazdája és egyik művészeti vezetője Rosonczy-Kovács Mihály Junior Prima- díjas népzenész, a népzenei diplomáciai célokkal alapított Hungarian Folkembassy zenekarvezetője - nevéhez számos sikeres, innovatív nemzetközi kulturális rendezvény és kezdeményezés fűződik, részben az alapítvánnyal közös megvalósításban. Táncszakmai vezető és művészeti vezető Kovács Norbert „Cimbi” Örökös Aranysarkantyú díjas táncos, tánctanár, akinek számtalan külföldi, illetve diaszpórában élő magyar köszönheti tánctudását. A Fonó Budai Zeneház, a táncházmozgalom egyik legfontosabb központja biztosítja a program infrastrukturális hátterét.

„A kultúra talán a legfontosabb híd a diaszpóra magyarsága és az anyaország között” (Karlócai Orsolya)

 (...) Mindeddig méltatlanul kevés figyelmet szenteltünk a világszerte a magyar néptáncokért rajongó, de magyarul nem beszélőknek. Az ő tánc és zene iránti érdeklődésüket kiterjeszthetjük az egész kultúránkra és rajtuk és a táncházmozgalmon keresztül erősíthetjük az országimázst világszerte. Más ilyen népszerű, egyedi és markánsan a magyarsághoz köthető kulturális termékünk nincs, mint a táncház. A Magyarország Barátai Alapítvánnyal és a Fonóval közösen úgy gondoljuk, tudatosan kell összefogni ezt az értékes kultúrkört, ezért indítottuk el az „I Dance Hungary” programot.” (Rosonczy-Kovács Mihály)