ha Gramofon - klasszikus és jazz zene

Érzelmi többlet

András Schiff, Jörg Widmann, Johannes Brahms, Clarinet Sonatas - a fenti cím olvasható a CD gerincén – ám akinek felkeltette az érdeklődését, annak kellemes meglepetésben lesz része.

Fittler Katalin

A borító hátlapja feltünteti a teljes műsort, eszerint Brahms kései két remeke között Jörg Widmann Intermezzi című zongoraműve kapott helyet. A hallgatnivaló különleges élményforrás mindazoknak, akik 2010-ben a Salzburgi Ünnepi Játékok keretében hallhatták ezt a programot. Akkor és ott az jelentette a különlegességet, hogy Schiff András kortárs zenét játszik – a neki ajánlott kompozíció ősbemutatójának lehettünk tanúi. A felvétel jóvoltából viszont időtlenné rögzült e kapcsolat – a zeneirodalomban némiképp jártas hallgató pedig bennfentesnek érezheti magát, hiszen tudja: az intermezzo közjátékot jelent (sajátos közjáték a kortárs-mű Brahms két szonátája között), s azt is, hogy Brahms több opuszában sorjáztatta az ilyen című tételeket. Ebből adódóan kitűnik: Widmann öt tételes intermezzo-sorozata korántsem csupán „feltét” a látszólag szendvics-műsorban.

A kísérőszöveg tanúsága szerint hosszú múltra tekint vissza a két művész kapcsolata – amelynek művészi eredménye több területen érvényesül. Widmann olyan művet komponált, amelyet nevezhetünk akár „testre szabottnak” is Schiff számára – de a kompozíciót leginkább az minősíti, hogy Schiff nemcsak az ősbemutatót vállalta, hanem a továbbiakban is műsoron tartja. Ez a fajta felelősségvállalás a ciklus hangzó életéért egyszersmind minősíti is a művet.

 

 

Hogy „testre szabott” művek tekinthetjük, annak alapfeltétele, hogy a szerző lényegi betekintéssel rendelkezzék Schiff interpretációs művészetébe. Ennek legközvetlenebb módja az együtt muzsikálás, hiszen a próbák során a lehető legközvetlenebb kapcsolatba kerül partnerével, s leginkább: annak zenei világával (stiláris elképzeléseivel, formálásmódjával, röviden: kottaolvasásának sajátosságaival). Ilyen kiválasztott-szituációból komponálta intermezzo-sorozatát Widmann – amely mű azonnal polgárjogot nyert a mindenkori koncertrepertoárban!

Úgy vélem, túl azon, hogy rendkívüli kihívást jelentő, inspiráló lehetőség, minden bizonnyal különleges élmény lehet az együtt muzsikálás Schiff Andrással. Az ő kiforrott művészi elképzelései eleve útmutatóul szolgálnak  – és zongorázásának árnyaltságával óhatatlanul is maximumot hív elő a mindenkori partner(ek)ből. Widmann rendszeresen lép fel klarinétosként, a hangszerrel való kapcsolata töretlen – az aktuális programban pedig Schiff akaratlanul is irányító jelenléte lelkesítő szempont. Különösen érvényes ez Brahms zenéjére, amely jelentős szerepet játszik Widmann zenei világában.

A két Brahms-szonáta: olyan hallgatnivaló, amely mindig kínál újabb „felfedeznivalót” azok számára is, akik úgy vélik, alapos ismerői a műveknek. Más a helyzet Widmann kompozíciójával! Itt az a fajta zenehallgatói attitűd érvényesül, amely minden szerzőnek-előadónak álma: az első pillanattól az utolsóig jelen van a figyelem – nem utolsó sorban Schiff remek interpretációjának köszönhetően. Mint amikor remek előadó mesél el ízesen történeteket – egyszerre figyelünk a „mi” és a „hogyan” szempontjaira. És talán ez a zenei anyag különösen alkalmas arra, hogy megpróbáljuk szavakba önteni Schiff András zenélésmódjának egyik lényegi sajátosságát.

Félve írom le, mert félreérthető-félremagyarázható: a mindenkori játszanivaló iránti szeretet az a többlet, ami megkülönbözteti megannyi – hasonlóképp technikai felkészült, zeneileg intelligens – művésztársától. Ez az, ami túlmutat az igényes-érzékeny billentésmódon, és olyan kohéziót hoz létre a hangok/motívumok között, amely mindenkor közléssé minősíti az interpretációt, s ebből következően, figyelemre méltó elbeszélést kínál a hallgatónak. Ráadásul, nem is „csak” a hallgatónak – Schiff minden bizonnyal magamagának is ugyanezzel a közelítéssel játszik, ily módon ismerkedik az új zenei szövegekkel, és éppen ez az érzelmi többlet jelenti számára, hogy a számlálatlan ismétlés (gyakorlás és előadások során) soha ne váljék kiüresedett rutin áldozatává.

 

Kiadó: ECM New Series

Katalógusszám: 2621 481 9512