Kalandvágyó hősök

2018 januárjában élő felvételként rögzítették az Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia előadásában, Antonio Pappano vezényletével Richard Strauss Ein Heldenleben című kompozícióját, majd ehhez társítva a 2020 októberében Bertrand Chamayou szólójával rögzített Burleske-et, összeállt egy CD-nyi műsor. Minden bizonnyal vállalkozókedvet igénylő kirándulások ezek valamennyi előadó számára. A rutinos túrázók jól vették az akadályokat, még akkor is, ha úti élményeikről csak részlegesen adnak számot hallgatóságuknak.

Fittler Katalin

A kétségkívül nagyobb érdeklődésre számot tartó Hősi életet nagy betűkkel hirdeti a borító címlapja, utána a Burleske szinte rögzített ráadásszámként szerénykedik, pedig a felkészültséget illetően korántsem elhanyagolható feladat!

Az önéletrajzi ihletésűként számon tartott Hősi élet a 35. évében járó komponista műve, aki a berlini porosz udvari opera karmestereként, dirigensként vitte sikerre a frankfurti bemutatón. Ekkor már szimfonikus költemények elismert szerzője, sőt, szimfonikus költeményeinek meglehetős ismertségére számítva, némi utalásokat is rejtett monumentális Esz-dúr művébe. A hangnemválasztással Beethoven Eroicájára utalt, s ezt a kapcsolatot szellemes mondással tudatosította is hallgatóságában. Nyilvánvalóan mégsem elsősorban ezért szeretjük!

 

 

Richard Strauss zenéjének hatása alól mindmáig nehezen vonhatja ki magát a hallgató. Igaz, ehhez elengedhetetlenül szükségesek olyan zenei élmények, amelyek maximálisan értő partitúraolvasásról tanúskodnak. Akkor kezd működni az örvény, amely beszippantja a hallgatót, aki elbűvölten adja át magát az érzéki szépségű hangzásoknak, miközben intellektusát is foglalkoztatja a zene. Ösztönösen is érezni a megformáltságot, a mindenkori zenei mondandónak adekvát módon megfelelő struktúrákat, s ami legalább annyira fontos: a sodró lendületű folyamatokat. A címek/programok ismerete nélkül is asszociációt keltően teljes élményt jelent a briliáns hangszerelés, mondhatni, örömforrást jelent e hangzásvilágba való belefeledkezésnek már csak a lehetősége is.

Ugyanakkor nem kétséges: bármiféle aránytévesztés csökkenti a maradéktalan élvezetet; elég egy-egy elsikkadó szólam, vagy épp ellenkezőleg, indokolatlan kiemelése egy kevésbé jelentősnek, s máris visszazökken a realitás talajára a hallgató, a kifejezés kidolgozottságára kezd figyelni, a kompozíció mondandója helyett. Hasonlóképp időjáték tolakodhat előtérbe, amikor alkalmanként már-már „sokalljuk” a bármilyen szépen megoldott részleteket, terjengősnek tartva azokat. 

Felvétel esetén nem mindenért az előadók kárhoztathatóak, hiszen elég egy mikrofon ügyetlen elhelyezése – és máris borulhat a rögzített hangzás egyensúlya.

Olasz származású, brit vezető karmesterükkel az élén, az itáliai zenekar korántsem mindig érzi magát otthonosan a Richard Strauss-i muzsika – nem kevés útvesztőt is rejtő – tájain. A túlzott igyekezettől néha elnehezül a hangzás, s ilyenkor hasztalan vágyakozunk az iránt az elegancia iránt, amely állandó velejárója a szerző műveinek.

A Burleske versenymű-igényességű szólóját fölényes virtuozitással játszotta a szólista. Az a felvétel (mikrofonozás) hibája, hogy a szerzői szándékkal ellentétben, háttérbe szorulnak az üstdobok. De még jobban hiányzik az a szellemesség, amely maximálisan indokolta a címadást.

 

Kiadó: Warner Classics 

Katalógusszám: 0190295028459