ha Gramofon - klasszikus és jazz zene

Modern kori oratórium

Jörg Widmann a kortárs zenei élet egyik izgalmas alakja, Magyarországon is többször koncertezett. A fiatal klarinétművész nemcsak hangszerének mestere, hanem zeneszerző és karmester is, mindhárom oldaláról megismerhettük itthoni hangversenyein. Zeneszerzői életművének talán legjelentősebb alkotása az Arche című oratórium szólistákra, kórusokra, orgonára és zenekarra. A cím jelentés többértelmű: utal a ’bárka’ szóra vagy a ’kezdet’-re. 

Lehotka Ildikó

A hamburgi Elbphilharmonie megnyitására készült a nagyszabású oratórium, a művet Kent Nagano felkérésére írta Widmann. Nagano semmiféle kikötést nem tett a darabbal kapcsolatban, csak azt kérte, hogy a mű töltsön ki egy koncertnyi időtartamot. A darab 2016-ban készült el, az ősbemutatót 2017. január 13-án tartották 300 előadó közreműködésével, három énekes szólistával (egy fiúszopránt is hallunk), három kórussal (két vegyes- és egy gyermekkar), két gyermek narrátorral. Widmann munkáját a koncertterem építése, alakulása, az épület formája is ihlette. 

A már említett monumentalitást nemcsak a mű hossza és az előadói apparátus, hanem más tényezők is mutatják. Az oratórium nyelve német és latin, Widmann a különféle művészeti korszakok műveiből válogatta össze a szövegmozaikot. 15 író-költő, illetve más irodalmi alkotások szemelvényeit használta Widmann a librettóhoz, csak néhány közülük: Heine, Andersen, Schiller, Assisi Szent Ferenc, Nietzsche, Michelangelo, a Csodakürt szakasza, a Biblia.

 

A zenekar összeállítása sem a megszokott: 4-4 fuvola (váltóhangszerként alt- és basszusfuvola is), oboa (oboa d’amore, heckelphone), klarinét (basszusklarinét, kontrabasszus-klarinét), 6 kürt (váltóhangszerként 2 natúrkürt), 4-4 trombita és harsona (mindkettő váltóhangszerekkel). A vonós száma is óriási: 16 első, 14 második hegedű; 12 brácsa, 10 cselló és 8 öthúros nagybőgő alkotja a szekciót. A négy ütőhangszerest is foglalkoztató darab hangszerelése tartalmazza még a két hárfát, üvegharmonikát, zongorát és cselesztát, valamint az orgonát. 

Az oratórium világa nagyon színes, mind a hangszerelésében, mind a zenei anyag összetételét illetően. Tulajdonképpen minden zenei korszakból találunk utalást, a ritmika elsődlegessége az őskort (és Orffot) idézheti, de gregorián dallamtöredéket, korált, operarészletet is felfedezünk. Widmann él a zenei idézéssel, nemcsak az asszociációt keltővel, hanem konkrét dallamokat is idéz – a legnyilvánvalóbb Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája és a Karfantázia szakaszai. Ráismerünk többek között Sztravinszkij, Eötvös Péter vagy éppen Mozart zenei megoldásaira.

A mű öttételes, a Fiat lux / Es werde licht (Legyen világosság) az első a teremtést ábrázolja. A nyitó ütemek rendkívül izgalmasak, zajok, hangeffektusok jelzik a káoszt. Érdekes a triviális, ironikus baritondallam, amely a tételt záró elhangolt korál hangulatával teljesen ellentétes. A fiúnarráció ötlete remek, a gyermeknarrációk a második tételben – Die Sintflut (Az özönvíz) – is fontos szerepet kapnak. Az oratórium egyik legjátékosabb szakasza az, amikor a gyermekek halandzsanyelven beszélnek, illetve az ABC-t skandálják (a záró tételben). A III., Liebe tétel a szoprán és bariton szólistát állítja a központba. Ahogy a kísérőfüzetben szerepel, a tétel himnusz a féltékenységhez. Nyilvánvaló a több operára történő utalás, allúzió, számomra inkább egy tételbeli „Ki nyer ma? ”-típusú rejtvényt kínál, ugyanezt éreztem a záró tétel Beethoven-idézeteinek sorakoztatásakor. A Dies irae-tétel nagyon ritmikus szakaszokat tartalmaz, apokaliptikus hangulat szövi át a mű részét, egészen addig, amíg a beethoveni utalások kezdődnek. A tétel attacca, fiú szavalókórus átvezetésével folyik át a záró, Dona nobis pacem szakaszba. A fiúszoprán dallama felemelő, egyedi zeneszerzői megoldásokat hallunk az V. fokon záródó tételben. 

A felvétel a nyitókoncerten készült, de olyan mesteri előadást hallunk, mintha stúdiókörülmények között vették volna fel a művet. A zenekar, a kórusok és a szólisták maximális biztonsággal tolmácsolják a nem könnyű szólamokból szőtt oratóriumot, Kent Nagano erőteljes, biztos kézzel és invenciózus zenei megoldásokkal irányítja az előadást. A kísérőfüzet remek, a kétlemezes felvétel elnyerte a 2019-es Opus Klassik Awards zeneszerzői díját.

 

Kiadó: ECM NEW SERIES

Katalógusszám: 2065/06 481700