Napkelet, napnyugat


A Fonó gondozásában jelent meg Petrás Mária lemeze, Napkelettől napnyugatig címmel, amelyen tradicionális moldvai csángómagyar dallamok hangzanak fel.  

"A régi csángó világból kívánok hangokat, hangulatokat átadni, egy kicsi színes szikrát szeretnék a lelkekben gyújtani. ZENÉNK tiszta forrásból táplálkozik: ŐSEINK ÖRÖKSÉGE. Büszkén vállaljuk, hogy keleti gyökerű kultúránk és hitünk tartott meg bennünket - több, mint ezer éve - a magyarság soraiban." (Petrás Mária)

 

 

Petrás Mária énekhangjai az évszázadokon keresztül nehéz sorsát vállaló moldvai magyarok üzenetét hozzák felénk. Mária szülőfaluja, Diószén a Szeret folyó túlpartján fekvő moldvai csángómagyar település. Itt élte gyermekéveit, mely nehéz, olykor fájó gondokkal teli, ámde mégis boldog világ volt, telve a közös éneklések, imádságok vigaszt nyújtó élményével.
Mária, hit, Isten, ebben minden benne van: a jóság, a tisztaság, szépség, maga az élet – vallja Mária. Az album Petrás Mária őszinte hitvallása egy világról, melyben a szentek jelentették a lélek biztonságát.
A Napkelettől Napnyugatig cím arra utal, hogy térben és időben óriási ívet fog át a bemutatott dallamvilág. Az Elrabolt leány balladája zenei anyanyelvünk ótörök vonulatait idézi, az Ó, Szent István, dicsértessél ... kezdetű kora középkori vallásos éneket a moldvai magyarok közül sokan megőrizték, annak ellenére, hogy a templomokban hosszú idők óta csak román nyelven énekelhettek. A sziszegősnek nevezett régi imás szövegek pedig a nyelvújítás előtti magyar nyelv emlékeit őrzik a magyar művelődéstörténet számára. A válogatás utolsó éneke a Veres az ég tova felé a moldvai csángómagyarok gazdag rituális világát idézi. A válogatás hangszeres muzsikája példásan illeszkedik a hagyományos, Kárpátokon túli világ zenekultúrájához.
A moldvai magyar tradíció Petrás Mária előadásában új értelmet nyer, és a hallgató számára a lélek megtisztulását segíti, mert az imák és fohászok egy tisztább, nemesebb világba emelnek bennünket.

A lemez a Fonó kiadásában jelent meg, kapható a Fonó webboltjában és a terjesztőknél.