Széles merítés

A BMC megjelentette a Wohltemperiertes Clavier II. kötetét Dobozy Borbála előadásában, akit még régen megszerettem, mikor a Deák téri templomban a Goldberg variációkat játszotta, melynek többé-kevésbé szeretem több előadását is, de igazán csak ketten tudtak a számomra ideális közelébe jutni: Rosalyn Tureck és ő. A Wohltemperiertes Clavier II. kötetének bejátszása nem okoz csalódást, sőt! Ismét olyan mezsgyén jár, ahová kevesen jutnak el. 

Zay Balázs

Feloldódik a romantikus-historikus alternatíva. Dobozy Zuzana Růžičkovánál is tanult, Harnoncourtnál is, de az ok összetettebb. Részben a művésznő széles és integratív kitekintése, részben a befelé tekintés, amit a zene inspirál. Ez a nagy, kozmikus művek egyike, melyek végtelen inspirációt tartalmaznak, de nehezen foghatóak meg. Nem is vár az ember elérést, csak közelítést. Ugyanakkor várja a zene kozmikus dimenziójának megfelelő nyitottságot, amin azt értem, hogy legyen bár karakteres, nagyon egyéni, ne legyen szűkítő. S egyáltalán, ha már Bachról van szó, ne érezze az ember se a romantikus, se a historikus közelítés szűkítő voltát, hanem akármelyikről legyen is szó, a széles merítés érzése domináljon. S ez ebben az esetben abszolút megvan. 

 

Idővel is megvan, a sokadig prelúdiumnál és fúgánál is. Ez egy ilyen nagyszabású alkotás esetében értelemszerűen az egységesség és a változatosság finoman kimért egyensúlyát követeli meg. Nem véletlen, hogy Dobozy a barokk stílusismeret mellett ritkán emlegetett hangsúlyt helyez a barokk retorikára. Ez némiképp kapcsolódik a parlandóhoz, ugyanakkor mégis más. Nagyobb dimenzióban és elvontabban értendő, nem elsősorban a nyelv, a közvetlen forma, hanem a mondanivaló, a közvetett forma figyelembevétele, azaz a konkrét résznél járva is az egészben elfoglalt hely szem előtt tartása. A felvétel Johann Heinrich Harrass 1700-as évek elején készült hangszerének Jürgen Ammer gyártotta, de szomorú halála miatt egy cseh műhelyben befejezett kópiáján készült, elég közeli és testes hangzáskép megvalósításával, ami szintén összhangban van az iskolák áthidalásával. Ebben az esetben a jól temperáltság nem csak a hangszerről mondható el. 

 

Kiadó: BMC

Katalógusszám: 5998309302930